Son Eklenen Yazılar

3
Evvela bu yazıyı YGS'ye hemen hemen 50 gün kala yazmış olduğumu bilerek okuyun. Bu yazıda okuyacaklarınız YGS'ye az bir zaman kala ne yapabilirsiniz, son...
Yayın Denizi Rehber Dil Bilgisi

7
Tüm sınavlarda olduğu gibi YGS'de de kitap seçimi başarıyı sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesidir. Bu sebeple bu yazımda sizlere gerek özel derslerimde gerekse...
paragrafta anlam

5
“Paragraf bilgisi” konusu YGS, LYS edebiyat, ALES, KPSS ve DGS gibi sınavların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2015 YGS’ye kadar anlam sorularından ortalama 30 kadar...
paragraf sorusu cozme taktikleri

139
Paragraf sorusu çözmek için aşağıdaki taktikleri mutlaka uygulayın. Öğrencilerimin sık sık “Paragraf sorusu nasıl çözülür?” sorusuna hazırladığım bu yazı size güzel bir rehber niteliğinde...
zarf nedir

6
Zarf ( Belirteç ) konusu sözcük türlerinin en çok korkulan konusudur. Çok korkulmasına rağmen pek de zor olmayan bu konuyu aşağıda tüm ayrıntıları ve...

0
Cümlede anlam konusu YGS, LYS, KPSS ve ALES Türkçenin anlam bölümündeki üç konudan bir tanesidir. Cümlede anlam konusu yukarıda saydığım sınavlarda çıkan konular içerisinde...
olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi

6
Olumlu Cümle Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerde eylemdeki işin gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini, yapıldığını, yapılacağını; yüklemi isim olan cümlelerde ise bahsedilen durumun...

20
Neden Sonuç Cümleleri (Sebep Sonuç , Yargı Gerekçe) Birden fazla yargı bildiren cümlelerde bir yargı diğerinin nedenini, gerekçesini , sebebini söylerse bu tarz...
içerik, üslup cümlesi, doğrudan dolaylı anlatım

0
İçerik Cümlesi (Muhteva, Konu) Bir konunun ne anlattığı, neyden bahsettiği, neyi söylemek istediği o konunun içeriğiyle alakalıdır. İçerik cümleleri de bize o konunun...
eş ve yakın anlamlı cümleler

0
Eş veya Yakın Anlamlı Cümleler Oluşum şekli, seçilen sözcükler ve sözcük sayısı farklı olsa da ilettiği mesaj birebir aynı veya benzer olan...