Belirtme Hali Eki ile İyelik Eki Arasındaki Fark

2
74970

İsim çekim eklerinden olan belirtme durum eki (-i) ile yine isim çekim eklerinden olan 3. tekil iyelik eki (-i) birbirine karışabilmektedir. Bu ikisini ayırt edebilmek için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz:

“-i” ekini alan sözcüğün başına “ONUN” getirin ve cümleyi o sözcükten itibaren okumaya başlayın. Eğer cümle  anlamlı oluyorsa bu ek “iyelik eki”, anlamsız oluyorsa bu ek “belirtme hali eki”dir. 

İyelik eki ile belirtme hali ekini nasıl ayırt ederim örnekleri:

ÖRNEKLER

(Onun) Kitabı kaybolmuş.  (Bu cümlede “onun kitabı kaybolmuş” ifadesi anlamlı olduğu için kitabı sözcüğündeki “-i” eki iyelik ekidir. )

(Onun) Kitabı versene.  (Bu cümlede “onun kitabı versene” ifadesi anlamsız olduğu için buradaki “-i” eki belirtme durum ekidir. )

Baban (Onun) suları bakkaldan değil toptancıdan alıyor. (Bu cümlede “onun suları bakkaldan değil toptancıdan alıyor” ifadesi bozuk bir ifadedir. Dolayısıyla buradaki “-ı” eki belirtme durum ekidir. )

Herkesin  (Onun) söylediğini benimsemek zorunda değilim. (Bu cümle “onun söylediğini benimsemek zorunda değilim” şeklinde okunabildiği için, anlamlı olduğu için buradaki “-i” eki iyelik ekidir. )

1 views

2 YORUMLAR

 1. Herkesin (Onun) söylediğini benimsemek zorunda değilim. (Bu
  cümle “onun söylediğini benimsemek
  zorunda değilim” şeklinde okunabildiği
  için, anlamlı olduğu için buradaki “-i” eki iyelik ekidir. )
  Yukarıda verdiğiniz örnekteki
  söyledik-i-n-i sözcüğünde iki tane -i var.Bunlardan birincisi iyelik eki, ikincisi belirtme hali ekidir.Düzeltiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.